Van Energie-label naar Energie-index

Van Energie-label naar Energie-index

Op 12 oktober 2020 heeft de minister de motie afgewezen waarin verzocht werd om het huidige eenvoudige energielabel (VEL) tijdelijk voort te zetten.
Dat betekend dat vanaf 1 januari 2021 op een uniforme wijze één soort energielabel (de energie-index) zal worden bepaald. De energie-index bestaat als sinds 2008 en is opgesteld aan de hand van de Europese richtlijn (EPBD) die sinds dien voor alle Europese landen van toepassing is.
In 2015 kwam het eenvoudige energielabel erbij omdat de Nederlandsche overheid de energie-index te complex vond. Vanaf 2015 bestonden daarom twee soorten energielabels, het eenvoudige label en de energie-index. Het eenvoudige energielabel had tot doel om de burger zelf de benodigde gegevens te laten verzamelen en deze door een deskundige te laten nakijken en goedkeuren. De aanvraag is door de eenvoudige methodiek weliswaar makkelijker geworden maar daardoor zijn de uitkomsten van de berekening veel minder nauwkeurig dan bij een energie-index.

Drie belangrijke verschillen zorgden de afgelopen jaren voor sterk afwijkende uitkomsten middels het eenvoudige energielabel:

  • Bij het eenvoudige energielabel wordt in de berekening rekening gehouden met 10 verschillende kenmerken en bij de energie-index zijn dat 150. Een kenmerk is bijvoorbeeld het bouwjaar, soort beglazing en type verwarming en ventilatie.
  • Bij een eenvoudig energielabel zorgt de aanvrager voor de benodigde gegevens en dient zelf de aanvraag in via een online platform te weten www.energielabelvoorwoningen.nl Bij een energie-index zal de woning door een gediplomeerde energie prestatie adviseur op locatie volgens strikte protocollen worden opgenomen/geïnspecteerd en worden de gegevens op een later tijdstip in een door de overheid goedgekeurd softwareprogramma verwerkt.
  • Bij het eenvoudige energielabel werd een waarde bepaald met behulp van de letters A t/m G en bij de energie-index een waarde in MJ (megajoules). Door dit verschil is het niet mogelijk om een goed vergelijk te maken en zijn alleen benaderingen mogelijk om de waarden met elkaar te kunnen vergelijken. De vergelijkingen zijn door de verschillende uitkomsten dan ook onbetrouwbaar gebleken.

Bel me terug

Adviesaanvraag

Het eenvoudige energielabel en de energie-index worden vanaf 1 januari 2021 samengevoegd tot één rekenmethode waarbij verwacht wordt dat verschillende uitkomsten tot een minimum zullen worden beperkt. De nieuwe methodiek (NTA8800) is tevens een veel uitgebreidere en gedetailleerde berekening waarbij minimaal 400 (!) verschillende kenmerken dienen te worden verzameld en verwerkt. Dat betekend in de praktijk dat de opname op locatie veel langer zal duren en dat de verwerkingstijd ook toe zal nemen. Na de opname zal het waarschijnlijk ook regelmatig nodig zijn om naderhand aanvullend onderzoek te moeten doen wanneer te weinig gegevens beschikbaar zijn om de protocollen te kunnen uitvoeren. Vanaf 1 januari 2021 zal de berekening worden uitgedrukt in kwh/m2 en kan aan de hand daarvan een labelklasse worden bepaald. Op dit moment zijn de nieuwe energielabel klassen A++++ t/m G waarbij een Energielabel A++++ is een zeer energiezuinige of energie opwekkende woning is en een Energielabel G is een zeer onzuinige woning.

Bij de huidige methode wordt alleen het energieverbruik meegenomen en bij de nieuwe rekenmethodiek word ook het opwekken en de mate van hernieuwbare energie in de berekening verwerkt. Deze worden uitgedrukt in de zogenaamde BENG norm welke onderverdeelt is in klasse 1, 2 en 3. BENG is de afkorting voor Bijna Energieneutraal Gebouw.

Geris Bouwtechniek is sinds begin oktober 2020 gecertificeerd volgens de nieuwste richtlijnen conform de NTA8800 en helpen wij je graag verder bij al je vragen over duurzaamheid.