Energielabel Woningen

Energielabel particulieren

Sinds 1 januari 2021 is het nieuwe energielabel van kracht en dat betekend dat het vereenvoudigde energielabel (VEL), de energie-index (EI) en voor de nieuwbouw de EPC berekening is komen te vervallen. Voor het nieuwe energielabel geldt nog steeds dat dit verplicht is bij de verkoop, verhuur en oplevering (alleen bij nieuwbouw) van een woning. Het online platform wat sinds 2015 bestond om een energielabel aan te vragen is gestopt en is het verplicht om een gecertificeerde energie prestatie adviseur het gehele proces te laten doorlopen. De adviseur zal een fysieke opname van de woning uitvoeren, de waargenomen gegevens en informatie verwerken in een door de overheid goedgekeurde softwaretool en met de verzamelde gegevens bepalen wat het energielabel is.

Hoe vraag ik een energielabel aan?

Stappenplan

Waarom is een energielabel nodig?

Met een energielabel kun je als huiseigenaar of huurder zien hoe groot het energieverlies van de woning is en of daardoor de manier van verwarmen, koelen en ventileren moet worden aangepast. Het energielabel is een benadering om aan te geven in welke mate de thermische schil (het jasje van de woning) beschermt tegen weersinvloeden en op welke manier de thermische schil warmte en kou vasthoud en/of doorlaat.

De uitkomst van de berekening wordt met de letters A++++ t/m F weergegeven. De letter A++++ is energieneutraal wat betekend dat de woning zelfvoorzienend is en zeer waarschijnlijk meer energie opwekt dan dat het kan verbruiken. Voor dergelijke uitkomsten is het belangrijk dat de overtollige energie kan worden opgeslagen of kan worden terug geleverd anders ontstaat er alsnog ongewenst energieverlies. De letter G is de laagste klasse en staat voor een zeer hoog energieverlies. Dat geeft ook meteen aan dat er veel onderdelen kunnen worden aangepast om een beter resultaat te verkrijgen.

Waarom is het energielabel vernieuwd?

Na het opzetten van het eenvoudige energielabel in 2015 bleek dat die manier van registratie zeer onbetrouwbaar te zijn doordat onder meer geen fysieke controle door een deskundig adviseur plaatsvond. Daarnaast geven de letters A t/m F onvoldoende inzicht in het energieverlies en is het duidelijker om de uitkomst in kWh/m2 per jaar aan te duiden om zo een betere indruk te geven van het energieverbruik. De EPC berekening die als voorganger van het energielabel wordt gezien geeft net als het eenvoudige energielabel onvoldoende informatie om mensen te laten inzien hoe dit is bepaald en is ook daarom per 1 januari 2021 afgeschaft en wordt niet meer als document geaccepteerd.

Adviesaanvraag

Is het verplicht om na een verbouwing van de woning een nieuw energielabel aan te vragen?

Nee, niet verplicht zolang je er zelf in blijft wonen en niet verkoopt of verhuurd. Als je de woning grondig hebt aangepakt zouden wij wel adviseren om de woning opnieuw te laten labelen omdat dan direct zichtbaar wordt op welke manier de verbouwing invloed heeft op het toekomstige energieverbruik.

De tweede mogelijkheid is een Opnamerapport. Dat is een meetcertificaat met de uitgewerkte berekening. Ook van deze mogelijkheid wordt door makelaars en taxateurs van woningen en nieuwsgierige huis- en bedrijfseigenaren gebruik gemaakt. Zowel het meetcertificaat als ook het zijn gebaseerd op de NEN2580 én de Branchebrede Meetinstructie en zijn altijd in combinatie met een opname op locatie zodat wij de juiste gegevens kunnen garanderen en incl. tekeningen met de meetgegevens. Naast het inmeten en registreren van objecten controleren wij ook reeds uitgevoerde metingen van derden. Dus als al een meting is uitgevoerd maar je twijfelt over de correctheid ervan dan controleren wij deze voor je zodat je zeker weet dat de verstrekte gegevens kloppen.

Ik wil het energieverbruik verlagen maar weet niet zo goed wat te doen, wat nu?

Dat kan bij oudere woningen (voor 1980) vaak op eenvoudige manieren, zoals het vervangen van de cv-ketel, het aanbrengen van HR beglazing, het isoleren van gevel, dak en vloeren. Met deze maatregelen zal het energieverbruik direct merkbaar verminderen.

Bij nieuwere woningen (tussen 1980 en 2000) kan het extra na-isoleren van gevel, dak en vloeren met een hoogwaardig isolatiemateriaal een klein beetje helpen om minder energie te verbruiken. Zelfs het toepassen van tochtstrips kan hierbij helpen. Deze woningen zijn vaak reeds voor een deel voorzien van isolatie en betere beglazing waardoor het energieverbruik reeds lager is. Bij recent gebouwde woningen (vanaf 2000) zijn de bouwvoorschriften dermate hoog dat standaard het energieverbruik relatief laag is. Bij deze woningen zal men meer energie kunnen besparen door het toepassen van zonnepanelen, warmtepompen, warmte-terug-win (WTW) installaties ed. Vergeet ook niet om naar je eigen stookgedrag te kijken. Daarmee wordt bedoelt dat je zelfs bij nieuwe woningen zonder aanpassingen kunt besparen doordat je de verwarming wat lager zet en goed in de gaten houd waar welke verlichting nodig is. Eerder omschreven voorbeelden zijn op basis van ‘gemiddelden’ en als het om je persoonlijke situatie gaat adviseren wij je daarin graag persoonlijk om aan te geven wat het beste is.

Ik heb in 2020 een energielabel aangevraagd en ontvangen, moet ik dan nu door de nieuwe regelgeving opnieuw een energielabel aanvragen?

Nee, een energielabel is na de opnamedatum 10 jaar geldig en dat geldt voor zowel vóór als na 1 januari 2021.

Adviesaanvraag

Wat is het verschil tussen het energielabel en een EPC berekening?

Bij een EPC berekening worden middels een aantal algemene kenmerken energiezuinige maatregelen omschreven die bij elkaar een bepaalde waarde hebben tussen 1.4 t/m 0.0 Hierin wordt fictief berekend wat de uitkomt van de maatregelen zou moeten zijn wanneer deze worden toegepast. Hoe hoger het getal des te hoger het energieverbruik zal zijn. Het uiteindelijke getal geeft voor veel mensen geen gevoel van energieverbruik en was daarom slecht te interpreteren.

Bij een energielabel wordt de daadwerkelijke situatie vastgelegd en met de bestaande gegevens berekend hoe hoog het energieverlies is en wat het energieverbruik zou moeten zijn. Door de hoge hoeveelheid kenmerken (tussen 400 en 450) die moeten worden opgenomen en verwerkt is de nauwkeurigheid van de uitkomst veel betrouwbaarder dan bij een EPC berekening.

Let er wel op dat beiden een momentopname zijn en bij het aanpassen van onderdelen na afgifte de waarden van zowel de EPC berekening als ook het energielabel zullen afwijken. Zoals reeds eerder aangegeven worden EPC berekening niet meer gemaakt en worden ook niet meer geaccepteerd als officieel stuk. Alle EPC berekening tot 1 januari 2021 zijn tot zekere mate geldig maar vraag altijd of dat in jou geval ook zo is.

Hoe kom ik erachter wie gecertificeerd is voor het uitgebreide energielabel?

Op www.qbisnl.nl kun je een expert zoeken in de directe omgeving.  Dit is het landelijke register voor EP adviseurs in alle categorieën. Bedrijven en personen in deze lijst zijn gecertificeerd volgens de richtlijnen van de overheid en doen hun werk volgens de laatste kennis en kunde. Jaarlijks worden deze personen en bedrijven meerdere keren gecontroleerd en zijn verplicht om de kennis up to date te houden met verplichte cursussen en trainingen die door de overheid zijn geaccrediteerd.


Extra informatie energielabel voor particulieren:

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een woning is en is bedoeld om huiseigenaren te helpen om hun energieverbruik te verminderen en hun kosten te verlagen. Het energielabel is ingevoerd om bij te dragen aan het verduurzamen van de woningmarkt en het verminderen van de CO2-uitstoot in Nederland.

Het energielabel wordt uitgedrukt in een letterlabel, van A t/m G, waarbij A staat voor een zeer energiezuinige woning en G voor een woning met een laag energielabel. Het label wordt bepaald aan de hand van diverse factoren, waaronder de isolatie van de woning, het type verwarming en de aanwezigheid van duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen.

Het energielabel is verplicht bij de verkoop, verhuur en oplevering van een woning. Bij verkoop of verhuur van een woning moet het energielabel door de verkoper of verhuurder worden overhandigd aan de nieuwe eigenaar of huurder. Bij oplevering van een nieuwe woning moet het energielabel aanwezig zijn.

Om een energielabel te verkrijgen moet er een energieadviseur worden ingeschakeld. Deze adviseur komt bij de woning langs en doet een inspectie van de woning. Hierbij wordt gekeken naar de isolatie van de woning, het type verwarming, de aanwezigheid van duurzame energiebronnen, en andere factoren die van invloed zijn op de energiezuinigheid van de woning.

Op basis van deze inspectie wordt een rapport opgesteld, waarin het energielabel wordt vastgesteld. Dit rapport bevat ook adviezen voor energiebesparende maatregelen, waarmee de eigenaar van de woning de energiezuinigheid van de woning verder kan verbeteren.

Er zijn kosten verbonden aan het opstellen van een energielabel. De kosten zijn afhankelijk van de grootte van de woning en de complexiteit van de inspectie. De kosten kunnen oplopen tot enkele honderden euro’s.

Het energielabel is in principe 10 jaar geldig. Na deze periode moet er opnieuw een inspectie worden uitgevoerd om het energielabel te vernieuwen. Het is echter ook mogelijk om het energielabel eerder te vernieuwen, bijvoorbeeld als er energiebesparende maatregelen zijn genomen die van invloed zijn op de energiezuinigheid van de woning.

Het energielabel is niet alleen belangrijk voor de verkoop, verhuur of oplevering van een woning, maar ook voor de eigenaar van de woning zelf. Met het energielabel kan de eigenaar zien hoe energiezuinig de woning is en waar eventuele verbeteringen mogelijk zijn. Hiermee kan de eigenaar het energieverbruik en de energiekosten verlagen en bijdragen aan een beter milieu.

Tot slot is het belangrijk om te weten dat er sinds 1 januari 2021 een nieuw energielabel is ingevoerd. Het nieuwe energielabel is gebaseerd op de NTA 8800 en vervangt het oude energielabel